Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Misyon ve Vizyon

Vizyon

21 inci yüzyılda değişime yön veren dinamikleri algılayabilmek veya hızla değişen dinamikleri öngörerek doğru politikalar üretebilmek stratejik araştırmalar merkezlerinin esas işlevi olmuştur. Üniversitemizdeki ARELUSAM ile alternatif politikalar geliştirebilmek, bu politikaları üretebilecek ve uygulayabilecek öğretim elemanları ile öğrencileri yetiştirmek amaçlanmaktadır. Günümüzde olayların çok boyutlu olarak gelişmesi ve sorunların karmaşıklaşması; gelişmeleri zamanında ve doğru olarak algılamasını ve alternatif politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır Gelişmelerin yakından takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin belirlenmesi, en uygun ve doğru politikalar üretilebilmesi için üniversitemizde genç ve dinamik araştırmacıların bir araya getirilmesi, yönlendirilmesi ve sinerji yaratılarak elde edilen kazanımların bilim alanı ile paylaşılması sağlanacaktır.

Misyon

Ülke, bölge ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Üniversitemizin öğretim elemanlarının araştırma dinamizmini geliştirmek, farklı bilimsel yaklaşımlar ile farklı düşüncelerin yaratılmasını teşvik etmektir. Ülkemizin milli çıkarlarına uygun, gerçekçi ve uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir. Gerçekleştireceği bilimsel etkinlikler ile yayınlayacağı yorum, analiz, rapor, dergi ve kitapları politik karara alıcılar ve bilim dünyası ile paylaşmaktır.

Yasal Sorumluluklar

1. Aksi belirtilmedikçe bu sitede yer alan yazılar yazarların şahsi sorumluluğunda olup hiçbir kurum veya şahsı bağlamaz.

2. Bu sitede yer alan bütün eserlerinden 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçeveseinde  yararlanılabilir.

3. Akademik maksaktlarla yapılan atıf/göndermeler dışında bu sitede yer alan eserlerin çoğaltılıp, yayınlanması ve her hangi bir yöntemle kullanılması izne tabidir.

Amaç ve Hedefler

İlkeler

 • Sorunların çözümüne milli bakış,
 • Disiplinler arası çalışma,
 • Hukukun Genel İlkeleri,
 • Özgün ve en uygun yaklaşımlar,
 • Değişik Görüşlere Saygı,
 • Farkındalık Yaratabilme,
 • Birey mutluluğunu amaçlayan politika ve stratejiler üretme ve geliştirme,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren SAM’lar ile işbirliği,
 • Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren anlayış,
 • Türkiye’nin milli çıkarlarına yönelik projelerde ortaklık önerilerine ve işbirliğine açık olma

Yöntem

 • Bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmış üniversite ve öğretim elemanları, diplomatları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilimsel araştırma ve tartışma ortamı yaratmak,
 • Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri daha düzenli izleyebilmek için nitelikli bir dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 • Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,
 • Uluslar ve Uluslararası düzeyde kongre, seminer, sempozyum, panel, çalıştay ve söyleşi düzenlemek,
 • Diğer üniversitelerin benzer kuruluşları ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Eğitim programları düzenleyerek genç araştırmacıları ve öğrencilerimizi yetiştirmek,
 • Öğrencilerimizi küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilinçlendirmek ve yönlendirmek,
 • Araştırmalarını; bülten, dergi. rapor, analiz ve kitaplarla kamuoyu ile paylaşmak,
 • Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizi yakın ilgilendiren konuları sosyal medya aracılığı ile üyelerini devamlı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Dinamik be başarılı araştırmacıları ödüllendirmek için önerilerde bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergi yayımlamak,
 • Alanında nitelikli ve özgün bilimsel araştırma yapan Y / L ve doktora öğrencilerine burs verilmesi için önerilerde bulunmaktır.

İlkeler ve Yönetim

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Oktay Bingöl (Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin Varlık (Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. C. Uğur Özgöker (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Nurdan Çolakoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak Polat (Yönetim Kurulu Üyesi)

 

Kuruluş

Araştırma Masaları

 

Sosyal Arge

Şehriban Tunçbilek (Başkan)

Doç.Dr. Oktay Bingöl (Üye)

 

Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak Polat (Başkan)

Doç. Dr. Oktay Bingöl (Üye)

 

Yapay Zekâ, Veri Yönetimi ve Güvenlik

Doç. Dr. İnci Sökmen Alaca (Başkan)

Doç. Dr. Nurdan Çolakoğlu (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Ahmad Shah  (Üye)

Ünal Doğan (Üye)

 

Çevre ve Kentsel Yaşam

Dr. Öğr. Üyesi Selma Şekercioğlu (Başkan)

Gülşah Günel (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin Varlık (Üye)

 

İş Birliği Yapılan Kurumlar