Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Faaliyetler

Söyleşiler

Söyleşi: Suriye’de Çatışmasızlık Bölgeleri ve İdlib’deki Gelişmeler

Tarih: 18 Şubat 2020

AREL USAM ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü tarafından, “Suriye’de Çatışmasızlık Bölgeleri ve İdlib’deki Gelişmeler” konulu söyleşi, 18 Şubat 2020 tarihinde Kemal Gözükara Yerleşkesi, 3 Nu.lı toplantı salonunda icra edilmiştir. Söyleşide, Doç.Dr. Oktay Bingöl, doktor öğretim üyeleri Güneç Koç, Selma Şekercioğlu, Ali Bilgin Varlık ve araştırma görevlisi Doğuş Sönmez söz almıştır. Söyleşide;

- Korunmuş bölgelerin kavramsal çerçevesi, post-westfalyan dönemin oluşumuna etkileri,

- Suriye’deki çatışmasızlık bölgesi uygulamalarının süreçsel oluşumu, tarafların farklı yaklaşımlarının dinamikleri, neden ve sonuçları,

- Korunmuş bölge uygulamaları çerçevesinde cereyan eden göçmen hareketliliğinin küresel ölçekteki etkileri,

- İdlib çatışmasızlık bölgesi ve gözlem noktalarındaki güncel gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan güvenlik sorunları ve Türkiye’nin bu sorunları aşabilmek için uygulayabileceği siyasi ve askerî seçenekler,

- Muhtemel hareket tarzlarının fayda ve mahzurları ile müteakip dönemde gerçekleşmesi olası gelişmeler ele alınmıştır.
Söyleşi: Avrupa'da Yabancı Düşmanlığı: Dünü-Bugünü-Yarını

Tarih: 03 Mart 2020

AREL USAM ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü tarafından, “Suriye’de Çatışmasızlık Bölgeleri ve İdlib’deki Gelişmeler” konulu söyleşi, 03 Mart 2020 tarihinde Kemal Gözükara Yerleşkesi, 3 Nu.lı toplantı salonunda icra edilmiştir. Söyleşide, Prof.Dr. Cüneyt Akalın, Doç.Dr. Oktay Bingöl, doktor öğretim üyeleri Selma Şekercioğlu ve Ali Bilgin Varlık söz almıştır. Söyleşide;

- Yabancı tanımlaması ve yancı düşmanlığı kavramlarının etimolojisi

- Kimlik ve ötekileştirime kavramlarının sosyolojik alt yapısı

- Avrupa kimliğinide yabancılara bakışın tarihsel gelişimi

- Mevcut durumda ve muhtemel gelecekte Avrupa'nın yabancılara balışı konuları ele alınmıştır.


Çalıştay ve Seminerler

Paneller

Türkiye-Libya İlişkileri Güncel Gelişmeler (20 Şubat 2020) Paneli Bildiri Kitabı için tıklayın Konferanslar

Kongre

Medya ve Diğer Faaliyetler