Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim

Sertifika Programı

AB Projesi Hazırlama Eğitimi Sertifika Programı

22-23 Ağustos Cumartesi-Pazar 2020 

 

Başvurular için Temas Noktası:

Doğuş Sönmez 

dogussonmez@arel.edu.tr

Tlf.: Dahili: 1161

GSM: (90+539 205 64 02)

 

I. Gün: Saat 10:30-16:00  (12:30-13:00 Yemek Arası Molası)

II. Gün: Saat 10:30-16:00  (12:30-13:00 Yemek Arası Molası)

 

Program İçeriği

 PROJE HAZIRLIK DÖNEMİ

Proje Konusunun Tespiti ve Temel Verilerin Belirlenmesi

Proje Konusunun Tespiti Sonrası, Gelen Teklifleri Değerleme Yöntemi

Projede Veri Toplama Yöntemleri

Proje İzleme ve Değerleme Yöntemleri

PROJE YAZMA SÜRECİ ve PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Proje nedir? Proje Döngüsü Yönetimi Tanımları

Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Temel Unsurlar

Sorunların Tespiti ve Analizi

Hedefler ve Hedeflerin Analizi

PROJE YAZMA SÜRECİ ve PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Projeye Özgü Stratejilerin Geliştirilmesi

SWOT Analizler

Sorun Ağacı Oluşturma

Projenin Amaçları

Projenin Ortakları, Rolleri ve Tanımlamalar

Projenin Zaman Planlaması

Projede Genel ve Özel Hedefler

PROJE YAZMA SÜRECİ ve PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Projede Risk Analizi

Projenin Finansman Kaynakları (yatırım, işletme dönemleri, genel giderler vb)

Projenin Çıktıları ve Son Yararlanıcılara Etkileri

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ve MANTIKSAL ÇERÇEVE

PROJEYİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 

 

Staj