Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Masaları

Sosyal AR-GE

Faaliyet Alanı

Sosyal alanın; toplumsal ve kamusal yaşam, ekonomi, politika, kültür, devletler arası ilişkiler alanları başta olmak üzere kapsamına giren konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, anket, veri tabanı ve proje geliştirmek.
 

Çalışma Grubu

Proje Geliştirme Uzmanı Şehriban Tunçbilek (Başkan)
                                    0 850 850 27 35 – 1275
                                    sehribantuncbilek@arel.edu.tr

Doç.Dr. Oktay Bingöl (Üye)
                                    oktaybingol@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1478

 

Yayınlar

Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler

Faaliyet Alanı

Günümüzün güvenlik alanı ortamı önceki döneme hakim olan kara, deniz ve hava alanlarının dışında uzay ortamını da kapsamına dahil etmiştir. Bu ortam siber faaliyetlerin yaygınlık kazanmasına ve önceki ortamlarda (kara-deniz-hava) gerçekleşen eylemlerin yeniden şekillendirilmesine yol açmıştır. Bu durum yeni güvenlik ormanında siber güvenlik ve bilişim sistemlerini hakim konuma taşımıştır. Siber güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası haline geldiği günümüzün güvenlik ortamında devletler bilişim sistemlerini emniyete almak ve siber saldırılara karşı koymak durumunda kalmışlardır. Bu ortamda kaçınılmaz olarak teknik ve teknolojik faaliyetlerin uluslararası ilişkiler disiplini kapsamında yer alan işlevlerle birlikte ele alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç USAM bünyesinde kurduğumuz “Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler masasının temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, siber güvenlik ve uluslar arası ilişkiler alanında bilimsel araştırmalar yapmak, gelişmeler hakkında kamuya, akademik camiaya ve ilgililere gerekli bilgilendirmeyi sağlamak amaçlanmıştır.
 

Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak Polat (Başkan)
                                    doganpolat@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 – 1151

Doç.Dr. Oktay Bingöl (Üye)
                                    oktaybingol@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 – 1478

Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Ahmad Shah (Üye)
                                    ahmedshah@arel.edu.tr
                                    850 850 27 35 - 1272

 

Yayınlar

 

Yapay Zekâ, Veri Yönetimi ve Güvenlik

Faaliyet Alanı

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve buna bağlı olarak ivme kazanan dijital dönüşüm; ulaşımdan elektronik haberleşmeye, sağlıktan finansa, şehircilikten tarıma hemen hemen her alanda ülkelerin kalkınmasına ve refah düzeyinin artmasına önemli katkılar sağlıyor. Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Büyük Veri Analitiği, Veri Bilimi, Kuantum Hesaplama, Kuantum Sonrası Kriptografi, Nesnelerin İnterneti, Blok zinciri, Sanal Para, 5G, Yazılım Tanımlı Ağ teknolojisi (SDN), Sanal ve Artırılmış Gerçeklik, Dijital İkiz (Canlı veya cansız varlığın dijital kopyası) , Otonom Sistemler, Zeki Robotlar gibi yeni nesil teknolojiler ve yaklaşımlar, bu dijital dönüşümde yer almaktadır. Özellikle askeri savunma ve güvenlik teknolojileri alanında, bu yeni uygulamalar bölümün çalışma konularını oluşturmaktadır.

Çalışma Grubu

Doç.Dr. İnci Sökmen Alaca (Başkan)
                                    askinsokmen@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1277

Doç. Dr. Nurdan Çolakoğlu (Üye)
                                    nurdancolakoglu@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1154

Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Ahmad Shah (Üye)
                                    ahmedshah@arel.edu.tr
                                    850 850 27 35 - 1272


Yayınlar

 

Çevre ve Kentsel Yaşam

Faaliyet Alanı

Çevre ve kentsel yaşama dair hızlı değişimlerin yaşandığı 21. yüzyıl, akademik çalışmaların artmasını da zorunlu kılmaktadır. Özellikle plansız kentleşme, sanayileşme çabaları ve günümüz tüketim pratikleri sadece mevcut kentlerin dokusunu bozmakla kalmamakta aynı zamanda ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Bu bakış açısından yola çıkarak USAM bünyesinde kurduğumuz “Çevre ve Kentsel Yaşam” masasının temel amacı çevre ve kent konularında yayınlar yapmak, yerelden başlayarak geliştirilecek iş birlikleri ile etkinlikler düzenleyerek sorunlara ilişkin çözümler üretmektir. Bu kapsamda çevresel bozulma, iklim değişikliği, gıda güvenliği, kentleşme ve kentsel doku, kent planlaması gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır..

Çalışma Grubu

Dr. Öğr.Üyesi Selma Şekercioğlu (Başkan)
                                    selmasekercioglu@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1469

Erasmus + Uzmanı Gülşah Günel (Üye)
                                    gulsahgunel@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1281

Araştırma Görevlisi Cansel SAKAL
                                    canselsakal@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1401

Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin Varlık (Üye)
                                    alibilginvarlik@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1477

 

Yayınlar

 

Türkiye-İran Araştırmaları

 

Faaliyet Alanı

Türkiye-İran ilişkileri, her iki ülkenin Orta Doğu ve Kafkaslar'daki bölgesel etkileşimleri, uluslararası ortamdaki yaklaşımları, güvenlik, enerji ve ekonomi alanlarındaki paylaşımları, sosyal ve kültürel kimlikleri ile dış politika stratejileri kapsamında çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Grubu

Prof. Dr. Cüneyt Akalın (Başkan) 

                cuneytakalin@arel.edu.tr

                0850 850 27 35 - 1362                                               

Doktora Öğrencisi İsmail Hakkı Elçi

              ihelci@hotmail.com

 

                                                                         

Türkiye-Çin Araştırmaları

Faaliyet Alanı

Türkiye-Çin ilişkileri, her iki ülkenin Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika'daki bölgesel etkileşimleri, uluslararası ortamdaki yaklaşımları, güvenlik, enerji ve ekonomi alanlarındaki paylaşımları, sosyal ve kültürel kimlikleri ile dış politika stratejileri kapsamında çalışmalar yürütülmesi amaçlanmıştır.

Çalışma Grubu

Doç.Dr. Oktay Bingöl (Başkan)
                                    oktaybingol@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1478

Prof.Dr. Tuğrul Keskin (Şangay Üniversitesi Temsilcisi)

Doç.Dr. İnci Sökmen Alaca (Üye)
                                    askinsokmen@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1277

Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin Varlık (Üye)
                                    alibilginvarlik@arel.edu.tr
                                    0850 850 27 35 - 1477

Doktora Öğrencisi Aziz Yılmaz (Üye)
                                    info@asilnet.com
                                   0850 850 27 35 - 1477